A A A
SmodBIP

Kierownictwo jednostki

DYREKTOR

mgr Maciej Bejnarowicz - absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny na kierunku politologia i nauki społeczne – specjalność: socjologia, psychologia kompetencji społecznych.

absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Humanistyczny Katedra Psychologii: kształtowanie zachowań społecznych,
absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu – studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej w Unii Europejskiej,
absolwent kursu menadżera ochrony zdrowia.

tel. 94 3544620

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu

lek. med. Maria Pietryk – specjalista w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej; specjalista w zakresie reumatologii; pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych.
Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku.

tel. 94 3544620 wew. 5210

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Dorociak - absolwentka Politechniki Koszalińskiej Wydział Ekonomii i Zarządzania specjalność finanse i rachunkowość.

tel. 94 3544620 wew. 1220

ASYSTENT DYREKTORA - SPECJALISTA ds. KADR

mgr Urszula Kuśmierkowska - absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania; Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw w Poznaniu - studia podyplomowe w zakresie prawa pracy.

tel. 94 3544620

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK / PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds. WETERANÓW

lic.  Wioletta Figura 

– Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie - Wydział Zamiejscowy Nauk o Zdrowiu w Kołobrzegu – 2008 r.

– Pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej – Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie – 2009 r.

– studia podyplomowe – Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej, pielęgniarek i położnych – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wydział Ekonomiczny w Szczecinie – 2014 r.

tel. 94 3544620Opublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 03.03.2020
Podpisał: Sanatorium MSW
Dokument z dnia: 11.12.2010
Dokument oglądany razy: 7 108