A A A
SmodBIP

Rozstrzygnięte zatrudnienia i konkursy

OGŁOSZENIE - Rozstrzygnięty II

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu,
ul. Portowa 22, 78 – 100 Kołobrzeg

OGŁASZA KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Kołobrzegu w zakresie:

Zadanie nr 1:
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie masażu leczniczego (ręcznego) dla pacjenta:
1) NFZ – uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych),
2) NFZ – uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci,
3) porozumienie zawarte pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a SP ZOZ Sanatoriami Uzdrowiskowymi MSWiA.

Zadanie nr 2:
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie masażu leczniczego (ręcznego) dla pacjenta:
1) turnus antystresowy,
2) turnus profilaktyczno – rehabilitacyjny,
3) pakiet – komercyjny pobyt leczniczy.

Zadanie nr 3:
Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie masażu leczniczego (ręcznego) dodatkowo, na wniosek pacjenta, poza obowiązującą umową lub pakietem.

Załączniki PDF:

OGŁOSZENIE
FORMULARZ OFERTOWY
KLAUZULA INFORMACYJNA 
wzór umowy zadanie nr 1
wzór umowy zadanie nr 2
wzór umowy zadanie nr 3
załącznik nr 1 do umów zadanie nr 1,2,3
załącznik nr 2 do umów zadanie nr 1,2,3
załącznik nr 3 do umów zadanie nr 1,2,3
załacznik nr 7 do umowy zadanie nr 3

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE - Rozstrzygnięty I
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu,
ul. Portowa 22, 78 – 100 Kołobrzeg
Ogłasza Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu:

  • podstawowe zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad pacjentem
  • dyżury lekarskie
  • nadzór nad Działem Usprawniania Leczniczego
  • kierowanie Oddziałem Uzdrowiskowym Sanatoryjnym
  • badanie i ordynacja programu leczniczego dla Pacjentów nie wymienionych w/w zadaniach
  • konsultacje specjalistyczne w dziedzinie: ………………….. na rzecz pacjenta komercyjnego (poza wykupionym pakietem)

Załączniki:

komunikatu nr 1
ogłoszenie PDF
formularz ofertowy PDF
klauzula informacyjna (dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów) PDF
projekt umowy zadanie nr 1 PDF
projekt umowy zadanie nr 2 PDF
projekt umowy zadanie nr 3 PDF
projekt umowy zadanie nr 4 PDF
projekt umowy zadanie nr 5 PDF
projekt umowy zadanie nr 6 PDF

Wzór umowy załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychOpublikował: Franciszek Bonkowski
Publikacja dnia: 06.07.2020
Podpisał: Franciszek Bonkowski
Dokument z dnia: 12.02.2020
Dokument oglądany razy: 445